E-porada

Porada drogą elektroinczną

  • Wypełnienie formularza nie wiąże się z żadnymi kosztami.
  • W odpowiedzi zwrotnej prześlemy wycenę przygotowania opinii podatkowej. Po akceptacji złożonej przez nas oferty cenowej, możecie Państwo podjąć decyzję czy jesteście zainteresowani uzyskaniem porady przez internet.
  • W przypadku, gdy sprawa okaże się skomplikowana , z uwagi na stan prawny i faktyczny oraz wymaga dostarczenia dodatkowych dokumentów i złożenia wyjaśnień ustnych czy pisemnych, zastrzegamy sobie prawo złożenia propozycji pomocy w formie bezpośredniej, lub drogą korespondencji tradycyjnej, listownie, fax itp.
Formularz kontaktowy