O nas

Historia spółki Biuro Doradców Podatkowych Tomasz & Rafał Ziółkowscy spółka z o.o.

Biuro powstało w styczniu 1995 roku jako spółka cywilna. W przedmiocie działalności spółki, na jednym z pierwszych miejsc zapisano doradztwo podatkowe.

Założycielami spółki byli Tomasz Ziółkowski i Ewa Pracuk. Wkrótce po uruchomieniu działalności w spółce pojawili się pierwsi pracownicy, a po upływie dwóch lat, zdecydowanie przestało nam wystarczać 28m2˛ powierzchni biurowej, którą wówczas mieliśmy do dyspozycji. Ponieważ, najważniejszą zasadą funkcjonowania naszego biura, od zawsze było dobro i zadowolenie naszego klienta, w roku 1997 przeprowadziliśmy szereg zmian organizacyjnych i technicznych, zapewniających wysoki poziom świadczonych usług, wprowadziliśmy nową, czytelną strukturę organizacyjną firmy, co zbiegło się również z wejściem w życie ustawy o doradztwie podatkowym i koniecznością spełnienia zawartych w niej wymogów, w związku z uzyskaniem przez założycieli spółki warunkowych wpisów na listę doradców podatkowych.

Obecnie nasze biuro nosi nazwę BIURO DORADCÓW PODATKOWYCH Tomasz & Rafał Ziółkowscy sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego. Obok pięcioosobowego zarządu, w naszej firmie pracuje obecnie 20 osób. Siedziba biura mieści się w zakupionej i wyremontowanej specjalnie w tym celu, kamienicy w centrum administracyjnym Gorzowa Wlkp. W sąsiedztwie naszego biura ma siedzibę 5 banków, Urząd Skarbowy, Lubuski Urząd Wojewódzki, Główny Urząd Pocztowy, Sąd Rejonowy, Sąd Okręgowy oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny. Tuż przy siedzibie naszego biura znajduje się kilkaset miejsc parkingowych.

Na powierzchni ok. 300m2 posiadamy 10 pomieszczeń biurowych, recepcję, salę konferencyjną, archiwum, zaplecze socjalne.

System pracy naszego biura opiera się na obsłudze przez dwa podstawowe działy (grupę ksiąg handlowych i ksiąg przychodów i rozchodów) naszych stałych klientów. Pozostałe dwa działy pełnią wobec nich rolę służebną, przy czym grupa doradztwa podatkowego, obok pomocy w rozwiązywaniu bardziej skomplikowanych problemów, jakie rodzą się w trakcie bieżącej pracy w działach księgowych, obsługuje również wielu klientów nie posiadających stałych umów, zgłaszających się do biura z problemami podatkowo-prawnymi. Struktura organizacyjna biura jest pomyślana w ten sposób, aby reakcja na problemy zgłaszane przez klientów następowała niezwłocznie, gdyż naszym zdaniem, zwlekanie z załatwieniem spraw, jest odbierane przez klientów jako ich lekceważenie.

Praca ze stałymi klientami zorganizowana jest w oparciu o przypisanie konkretnych podmiotów poszczególnym pracownikom. To te osoby, są odpowiedzialne za cały proces obsługi klienta, od przyjęcia dokumentów do księgowania, aż do przekazania klientowi informacji o wysokości zobowiązań podatkowych oraz osiągniętych wynikach ekonomicznych. W biurze funkcjonuje również system kontroli terminowego sporządzenia i złożenia wszystkich wymaganych dla danego klienta dokumentów podatkowych oraz system ochrony danych naszych klientów. Dokumenty źródłowe są na bieżąco archiwizowane i przechowywane w specjalnie przygotowanym archiwum. Dodatkowo pomieszczenia biura są zabezpieczone systemem alarmowym oraz monitorowane przez całą dobę przez firmę ochroniarską.

Nasze biuro zajmuje się również obsługą podejmujących różne formy działalności w naszym kraju, kontrahentów z innych państw, w szczególności z Niemiec, Hiszpanii, Anglii, Irlandii. W związku z powyższym prowadzimy również obsługę w języku niemieckim oraz angielskim