Oferta

 • Doradztwo podatkowe


  Grupa doradztwa podatkowego, obok pomocy w rozwiązywaniu bardziej skomplikowanych problemów, jakie rodzą się w trakcie bieżącej pracy w działach księgowych, obsługuje również wielu klientów nie posiadających stałych umów z naszym biurem.

  W ramach tej działalności oferujemy:
  • udzielanie porad i opinii z zakresu zobowiązań podatkowych naszych klientów,
  • kompleksową reprezentację podatników w sporach z administracją podatkową i skarbową,
  • zastępstwo procesowe przed Wojewódzkim oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • projekty dotyczące optymalizacji podatkowej podmiotów gospodarczych,
  • opracowanie stanowiskowych i ogólnych instrukcji podatkowych dla podmiotów gospodarczych,
  • stałą obsługę w zakresie doradztwa podatkowego.
 • Obsługa ZUS


  Jednym z ważnych obowiązków przedsiębiorców, w szczególności tych zatrudniających pracowników, jest wypełnianie ich zobowiązań, wynikających z ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Po wprowadzeniu w 1999 roku reformy tych ubezpieczeń, realizacja obowiązków wynikających z tych aktów prawnych stała się szczególnie skomplikowana i wymagająca określonej wiedzy w tym zakresie. Nasza wykwalifikowana kadra, może przejąć od Państwa wypełnianie tych obowiązków.
 • Prowadzenie ksiąg handlowych


  W ramach tej usługi oferujemy pełną obsługę księgową firm zobowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych. Wykonywanie zleconej usługi może odbywać się zarówno w naszym biurze jak też w siedzibie kontrahenta. Prowadzenie ksiąg wykonywane jest przez fachową kadrę naszego biura z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych.

  Obok kompleksowego prowadzenia ksiąg podatników, oferujemy również usługę stałego nadzoru, a także okresowych weryfikacji ksiąg kontrahenta.

  Dodatkowo oferujemy opracowania i projekty dotyczące organizacji rachunkowości i sprawozdawczości w firmie.
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów


  W ramach tej usługi oferujemy pełną obsługę księgową firm zobowiązanych do prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. Wykonywanie zleconej usługi odbywa się w naszym biurze. Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów wykonywane jest przez fachową kadrę naszego biura z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych.

  Obok kompleksowego prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów podatników, oferujemy również usługę stałego nadzoru, a także okresowych weryfikacji podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów kontrahenta.
 • Dodatkowo nasza kancelaria zajmuje się:


  • organizacją szkoleń i konferencji,
  • doradztwem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej,
  • sporządzaniem wniosków kredytowych i business planów,
  • uczestnictwem w negocjacjach kredytowych,
  Ściśle współpracujemy również ze zlokalizowaną w tym samym budynku kancelarią radców prawnych, dzięki czemu oferowany przez nas wachlarz usług może być uzupełniony o:

  Obsługę prawną


  W ramach tej usługi oferowane są klientom wszelkie działania w zakresie prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, pracy, w tym również reprezentacja klientów w postępowaniach przed sądami i innymi organami i urzędami, a także stała obsługa prawna firm, zarówno w zakresie rejestracji podmiotów gospodarczych, jak też problemów występujących w bieżącej działalności oraz przy likwidacji i upadłości firm.