STRUKTURA BIURA DORADCÓW PODATKOWYCH
Tomasz & Rafał Ziółkowscy sp. z o.o. - Spółka Doradztwa Podatkowego

I Dział podatkowy

GRUPA DORADZTWA PODATKOWEGO
Zajmuje się reprezentacją podatników w sporach z organami administracji podatkowej i skarbowej oraz przed sądami administracyjnymi. Opiniuje wszelkie problemy z dziedziny prawa podatkowego. W skład grupy wchodzą osoby o wysokich kwalifikacjach, posiadające duże doświadczenie zawodowe.
Grupą kieruje - Tomasz Ziółkowski, doradca podatkowy 00625.

GRUPA KSIĄG HANDLOWYCH
Zajmuje się usługowym prowadzeniem ksiąg handlowych. W skład grupy wchodzą osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadające duże doświadczenie w pracy księgowego. Grupą kieruje - Ewa Pracuk, doradca podatkowy 01151.

GRUPA KSIĄG PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Zajmuje się prowadzeniem ksiąg przychodów i rozchodów. W skład grupy wchodzą osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadające duże doświadczenie w prowadzeniu ksiąg i ewidencji podatkowych.
Grupą kieruje - Dorota Miaskauzy (upr. Min. Fin. Nr 34281/02 )

GRUPA PŁAC I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Zajmuje się rozliczeniami i reprezentacją klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Prowadzi sprawy, kadrowe, płacowe i pracownicze klientów naszego biura. W skład grupy wchodzą osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadające duże doświadczenie zawodowe.
Grupą kieruje - specjalista ds. płac i zatrudnienia - Danuta Oleksy

II Dział prawny
Obsługiwany przez KANCELARIĘ RADCÓW PRAWNYCH
Zajmuje się prowadzeniem wszelkich spraw wymagających profesjonalnej obsługi prawnej w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego. Wykonuje zlecenia jednorazowe lub stałej obsługi prawnej.

 Odwiedzin strony: 113114