OFEROWANE USŁUGI


 

Doradztwo podatkowe
      Grupa doradztwa podatkowego, obok pomocy w rozwiązywaniu bardziej skomplikowanych problemów, jakie rodzą się w trakcie bieżącej pracy w działach księgowych, obsługuje również wielu klientów nie posiadających stałych umów z naszym biurem.
 
W ramach tej działalności oferujemy:
  • udzielanie porad i opinii z zakresu zobowiązań podatkowych naszych klientów,
  • kompleksową reprezentację podatników w sporach z administracją podatkową i skarbową,
  • zastępstwo procesowe przed Wojewódzkim oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • projekty dotyczące optymalizacji podatkowej podmiotów gospodarczych,
  • opracowanie stanowiskowych i ogólnych instrukcji podatkowych dla podmiotów gospodarczych,
  • stałą obsługę w zakresie doradztwa podatkowego.

Obsługa ZUS
      Jednym z ważnych obowiązków przedsiębiorców, w szczególności tych zatrudniających pracowników, jest wypełnianie ich zobowiązań, wynikających z ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Po wprowadzeniu w 1999 roku reformy tych ubezpieczeń, realizacja obowiązków wynikających z tych aktów prawnych stała się szczególnie skomplikowana i wymagająca określonej wiedzy w tym zakresie. Nasza wykwalifikowana kadra, może przejąć od Państwa wypełnianie tych obowiązków.


 

Prowadzenie ksiąg handlowych
      W ramach tej usługi oferujemy pełną obsługę księgową firm zobowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych. Wykonywanie zleconej usługi może odbywać się zarówno w naszym biurze jak też w siedzibie kontrahenta. Prowadzenie ksiąg wykonywane jest przez fachową kadrę naszego biura z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych.
      Obok kompleksowego prowadzenia ksiąg podatników, oferujemy również usługę stałego nadzoru, a także okresowych weryfikacji ksiąg kontrahenta.
      Dodatkowo oferujemy opracowania i projekty dotyczące organizacji rachunkowości i sprawozdawczości w firmie.

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
      W ramach tej usługi oferujemy pełną obsługę księgową firm zobowiązanych do prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. Wykonywanie zleconej usługi odbywa się w naszym biurze. Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów wykonywane jest przez fachową kadrę naszego biura z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych.
      Obok kompleksowego prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów podatników, oferujemy również usługę stałego nadzoru, a także okresowych weryfikacji podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów kontrahenta.


 


 

Dodatkowo nasza kancelaria zajmuje się:
  • organizacją szkoleń i konferencji,
  • doradztwem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej,
  • sporządzaniem wniosków kredytowych i business planów,
  • uczestnictwem w negocjacjach kredytowych,

Ściśle współpracujemy również ze zlokalizowaną w tym samym budynku kancelarią radców prawnych, dzięki czemu oferowany przez nas wachlarz usług może być uzupełniony o:
 
Obsługę prawną
      W ramach tej usługi oferowane są klientom wszelkie działania w zakresie prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, pracy, w tym również reprezentacja klientów w postępowaniach przed sądami i innymi organami i urzędami, a także stała obsługa prawna firm, zarówno w zakresie rejestracji podmiotów gospodarczych, jak też problemów występujących w bieżącej działalności oraz przy likwidacji i upadłości firm.


Usługi w zakresie windykacji należności
      Z związku z występującymi w podmiotach gospodarczych, problemami w terminowym ściąganiu należności, które to zjawisko powoduje zachwianie prawidłowego funkcjonowania przepływów pieniężnych w firmie, a tolerowane w dłuższym okresie, może nawet stanowić zagrożenie dla bytu firmy, oferujemy działania, które wspomogą lub wyręczą klienta w dochodzeniu roszczeń wobec niesolidnych kontrahentów na drodze prawnej.
      Doświadczenie uczy, iż szybka reakcja wierzyciela na rosnące zadłużenie kontrahenta, daje największą gwarancję odzyskania należnych kwot pieniężnych.

 Odwiedzin strony: 113115